Asian Cinema 1‎ > ‎

So Close
 Title  So Close
 Year  2002
 Country  China/Hong Kong
 Director  Corey Yuen
 Actors  Shu Qi, Zhao Wei, Karen Mok
 Language  Chinese/English/French
 Subtitles  English / French / Spanish/Chinese
   Portuguese/Korean/Thai
 Runtime  111
 Rating  R